Välkommen Barbro Sarfsalö Resor Aktuellt Galleri Länkar Kontakt Gästbok
 

 Kva ha di heendi op Sarsal?

 

Kva har Pernå som inga andra har? Jo, tom har Sarsal.

Egentligen så har vi allt och det vi inte har, skaffar vi!

Sarfsalö består av fyra byar: Sarfsalö, Härpe, Horslök och Rösund. Ön är ca 10 km lång och 4,5 km bred. Enligt uppgifter från Pernå kommun finns det 200 fast bosatta på ön av vilka ca 80% är svenskspråkiga, en liten del finskspråkiga och resten tvåspråkiga.

Sarfsalö är ett litet paradis. På somrarna ökar invånarantalet till mellan 2000-2500 personer. Förr i tiden åkte man med färjan till fastlandet, men tack vare Kristian Gestrin, och under hans tid som försvarsminister, fick vi en bro 1967.

En egen skola har vi inte längre, likaså är vårt sommarcafé ett minne blott. Men vi har ett ungdomsföreningshus, en jättebra bybutik, ett kapell och en begravningsplats och i den före detta skolan har vi en byagård. Sarfsalö byaråd har gett ut tre delar av: Boken om vår ö.

En "kändis" från ön är Erik Härkäpää, som tillsammans med tre andra studenter från Pernå studerade i Rostock och Wittenberg i medlet av 1500-talet. Härkäpää eller Herkepaeus blev magister 1551 och efter det lärare vid katedralskolan i Åbo. Han miste sin tjänst 1559 men kallades på nytt till rektor 1562, men avsattes igen 1568 av Erik XIV. Orsaken lär ha varit att han enligt tysk förebild börjat undervisa i grekiska, som liksom hebreiskan var bannlyst i Sveriges skolor. Då hertig Johan samma år blev kung Johan III utnämnde han Härkäpää till biskop i Viborg där han verkade till sin död 1578.

En annan betydelsefull person från Sarfsalö var Zacharius Johan  Stacheus. Han höll vid sitt tillträde den första egentliga sockenstämman. År 1653 klagades det över trängsel i kyrkan och prosten Stacheus skaffade nya bänkar.

Det sägs att en adelsman från Skottland Teit of Pirn tjänade Birger Jarl i krig och att han lät bygga Pernå kyrka och kallade socknen och kyrkan efter sitt gods i Skottland. Den nuvarande gråstenskyrkan byggdes först i slutet av 1300-talet och är helgad åt St Michael och liknar de flesta av våra kyrkor från katolska tiden.

Michael Agricola, vars betydelse för landet är känd av alla, föddes också i Thorsby i Pernå. Agricola utsågs av Gustav Vasa till biskop i Åbo. Hans son blev biskop i Reval (Tallinn) och adlades av Johan III 1686 och tog namnet Lejonmark.

Det är inte fel att säga att Pernå är herrgårdarnas kommun, några av herrgårdarna är Stor- och Norr-Sarvlaks, Malmgård, Tervik, Tetom, Tjusterby, Forsby, Sjögård, Labby, Rönnäs, Sarfsalö-gård, Hermans  m.fl.

Så egentligen har väl Pernå inte bara Sarfsalö dom har nog mycket annat också att vara stolta över.

På Sarfsalö har Finlands första privata kamera installerats för att vaka över allmän väg!

Uppgifterna om Herkepeus är av Kim Wahlroos (Boken om vår ö, del 1) och om kyrkan och kommunen av Elsa von Born (Pernåboken, 1949).
 


© BAMANY