Välkommen Barbro Sarfsalö Resor Aktuellt Galleri Länkar Kontakt Gästbok
 

Var så goda!

 

Allmänna resevillkor, Becker UG Reinhold Becker organisatör av gruppresor.

1. Avtal

Genom en bokning förbinder sig resenären till ett avtal med arrangören.  Bokningen kan göras muntligt, skriftligt eller per telefon. Avtalet är bindande då arrangören tagit emot den och bekräftat beställningen till resenären.

2. Betalning

Vid beställningen skall 20% av priset erläggas, dock minst 250 euro. Den kvarstående delen skall vara researrangören tillhanda 45 dagar före avresa. Om resans pris överstiger 1000 euro, betalas 25% av resans pris, som förskottsbetalning. Om bokning sker senare än 45 dagar före avresa erläggs resans hela pris vid bokningstillfället. OBS! Resorna kan inte betalas med kreditkort.

3. Uppgifter

Uppgifterna i reseprogrammet/broschyren, samt i resebekräftelsen är bindande.

4. Arrangemang/prisändringar

Arrangören får efter avtalsskrivning ändra på enskilda arrangemang, som uppgetts inom avtalsvillkoren ifall detta blir nödvändigt. Dessa ändringar skall dock vara rimliga och inte vidtas av arrangören utan skälig orsak. Vid eventuella kursändringar behåller arrangören rätten till prisändringar.

5. Resenärens rätt till avbeställning

5.a Vid avbeställning uppkommer följande ersättningar: vid avbeställning 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 20% av resans pris, vid 20 dagar före avresa 30% av resans pris, vid 15 dagar före avresa 50% av resans pris, vid 10 dagar före avresa 75% av resans pris och under 10 dagar före avresa eller ”No Show” 100% av resans pris.

5.b Vid flygresor uppkommer följande ersättningar: vid avbeställning betalas alltid 100% av flygresans pris, 30 dagar före avresa 30% av resans pris, 20 dagar före avresa 40% av resans pris, 10 dagar före avresa 50% av resans pris och under 10 dagar eller ”No Show” 100% av resans pris.

6. Uteblivna arrangemang

Ifall resenären ej deltar på grund av avbeställning i arrangemang, som skall fullgöras av någon annan än arrangören, är det i arrangörens intresse att kräva ersättning av återarrangören/försäljaren åt resenären för den uteblivna prestationen.

7. Arrangörens rätt att inställa resan och frånträda avtalet

Arrangören har rätt att frånträda avtalet och inställa resan upp till fyra (4) veckor före avresa ifall färre än minimiantal personer anmält sig. Resenären erhåller i detta fall hela det erlagda beloppet.

8. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för en välplanerad förberedelse, välvalda samarbetspartners, resebeskrivningens riktighet och ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Arrangören ansvarar ej för skadat eller bortkommet bagage. Arrangören rekommenderar resenären att ta en reseförsäkring. Arrangören reserverar sig för ändringar beroende på omständigheter som står utanför en researrangörs kontroll, t.ex. flygbolagens ändringar av tidtabell eller linjesträckning, programändringar på grund av stängning av sevärdhet eller inhibering/förskjutning av evenemang. Reservation görs även för ändringar som sker för att säkra resans kvalitet, till exempel byte av inkvartering vid ägarbyten och liknande.

OBS!

Kontrollera att din reseförsäkring innehåller avbokningsskydd, att försäkringen är i kraft och vad försäkringen täcker.

Ta också med ditt internationella FPA-sjukförsäkringskort. Om du inte har ett kort kan du ansöka om ett kort hos FPA. Kortet kostar ingenting, men ger dig möjlighet att få vård i EU och Schweiz till samma pris som landets egna befolkning, så det kan vara till stor nytta om du skulle behöva anlita läkare eller sjukhus under resan.

Resebekräftelsen är på samma gång en faktura där förfallodagarna framgår.

9. Ersättning

Om avtalat arrangemang inte fullföljs eller inte alls ordnas så kan resenären fordra ersättning. Resenären är såtillvida berättigad till ett skäligt avdrag från resans pris.

10. Skadestånd

Om felet beror på arrangören och de ovan nämnda avtalen inte fullföljs, är arrangören förpliktad att ersätta skadan.

11. Avvikande arrangemang

Även om ett avtalsarrangemang inte fullföljs, förlorar inte hela avtalet sin giltighet.

12. Tvistemål

Tvistemål behandlas av tingsrätten i researrangörens firma/hemort.

13. Platsbokning

Vid bokningen får varje resenär en egen reserverad plats i bussen, men arrangören behåller rätten till eventuella ändringar, som kan uppkomma genom misstag vid inbokningen, bussbyten och spontant planerade resor.

14. Bagage

Resenären är personligen ansvarig för sitt bagage, detta gäller även i hotell, bussar, bilar och flygplan. Då bagaget lastas i bussen bör var och en kontrollera att hans/hennes bagage lastas med vid transporten.

Rökning är förbjuden i bussen, men pauser ordnas för passionerade rökare.

Påpekas bör att att under bussresorna har vi rikligt med pauser då man kan sträcka på benen.

Minimideltagare per resa är 20 personer om inte annat meddelats i broschyrerna.

Researrangör: Becker UG Reinhold Becker registrerad organisatör av gruppresor, Vom-Stein-Strasse 17, D-52511 Geilenkirchen, Tyskland. Handelsregister nummer HRB 15327, skatteregistrerings nummer 210/5701/1638, moms ID: DE 264011123.

E-mail: becrei (ät) yahoo.de, internet: www.reinertours.de

Kontaktperson: Barbro Nybäck, Bredviksvägen 93, FIN-07780 Härpe. Tel: 040-561 5980 E-mail: barbro (ät) bamany.com, internet: www.bamany.com

Resorna ordnas i samarbete med Oy Håkan Eriksson Ab, Borgå, researrangörens försäkringsnummer 6323/11/Mj.

 


© BAMANY